W sobotę 08.02.2020 r. uczniowie klasy V i VI uczęszczający na lekcje języka regionalnego - kaszubskiego udali się do Kartuz na uroczystości związane z 100 rocznicą przyłączenia Kaszub i Pomorza do Polski (w ramach realizacji 3-godz. języka).

Celem wyjazdu była:

• popularyzacja wiedzy o historii powrotu Pomorza do Polski

• integracja społeczności kaszubskiej

• edukacja w zakresie historii regionalnej

• integracja dzieci i młodzieży interesującej się regionem.

Uczniowie naszej szkoły w sobotnie popołudnie wzięli udział w uroczystych obchodach upamiętniających powrót Kaszub w granice Rzeczpospolitej. Obchody rozpoczęły się od przemarszu pocztów sztandarowych i delegacji na czele z orkiestrą na kartuski Rynek. W stolicy Kaszub w Kartuzach tego dnia odbyły się uroczystości związane z setną rocznicą przyłączenia Kaszub do Polski. 8 lutego 1920 roku w Kartuzach dokonano symbolicznego powitania I Pułku Ułanów Krechowieckich. Dokładnie wiek temu wojska Frontu Pomorskiego pod dowództwem gen. broni Józefa Hallera wkroczyły do Kartuz. W rolę żołnierzy wcieli się członkowie Kaszubskiego Szwadronu Kawalerii. Odśpiewano hymny Polski i Kaszub, przypomniano też historię sprzed stu lat. Następnie odbyła się uroczysta msza święta w kościele św. Kazimierza. Po nabożeństwie wszyscy udali się pod pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. To miejsce szczególne dla mieszkańców miasta, w którym gromadzą się podczas najważniejszych świąt i istotnych wydarzeń. Miejsce ma ogromny wymiar historyczny – tutaj bowiem kilkadziesiąt lat temu gen. Józef Haller modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej, powierzając siebie i Kaszubów Jej opiece. Potem nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej gen. broni Józefowi Hallerowi, zaś poszczególne delegacje, m.in. delegacja z naszej szkoły złożyły pod pomnikiem kwiaty.

p1080183_small.jpg p1080184_small.jpg p1080185_small.jpg p1080186_small.jpg p1080187_small.jpg p1080188_small.jpg p1080189_small.jpg
p1080190_small.jpg p1080191_small.jpg p1080192_small.jpg p1080193_small.jpg p1080194_small.jpg p1080195_small.jpg p1080196_small.jpg

Strona główna