W formularzu PIT należy odszukać dział "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)".

W dziale tym znajdują się 2 pola, które należy wypełnić podając numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz wnioskowaną kwotę do przekazania nie większą niż 1% należnego podatku. Nie trzeba dokonywać żadnej wpłaty na poczcie lub w banku! Urząd Skarbowy przekaże podaną kwotę 1 % podatku bezpośrednio na konto wskazanej OPP.

krs.jpg

Strona główna