6 października odbyła się inauguracja wiosennej akcji Pola Nadziei 2020 pod nazwą „Dwa Światy”. Już po raz szósty wolontariusze zbierali datki na budowę Hospicjum Stacjonarnego w Kartuzach i dalsze leczenie ciężko chorych osób przez Hospicjum Domowe Caritas. W jesiennej akcji udział wzięło 300 wolontariuszy, w tym 4 wolontariuszy z naszej szkoły: Albert Elgert, Mateusz Mamelski, Przemysław Bystron i Filip Lis pod opieką p. Elżbiety Serkowskiej. Zbiórka odbyła się przy parafii w Borowie, przy dużej przychylności ks. proboszcza Michała Mazurka. Zebrano kwotę 2172 zł.

Tego dnia objęto zbiórką powiat kartuski powiększony o teren dekanatu kartuskiego, stężyckiego (Sulęczyno, Mściszewice) i sierakowickiego (Sierakowce, Gowidlino, Tuchlino, Linia, Siemirowice). Zbiórka odbywała się na terenach przyparafialnych. Wszyscy kapłani z parafii znajdujących się na tym terenie wsparli akcję i serdecznie przyjęli wolontariuszy.

- Organizowaliśmy akcję we współpracy ze szkołami, w których pod opieką nauczycieli promowano ideę opieki hospicyjnej oraz możliwość pomocy poprzez zbiórkę datków - mówi Krystyna Herzberg, koordynator Wolontariatu przy kartuskim Caritas.

13 października odbyła się druga część akcji Pola Nadziei, wielki koncert charytatywny w kościele św. Wojciecha w Kartuzach, by wyrazić wdzięczność darczyńcom i wolontariuszom. W tym roku wystąpił zespół „Exodus 15”.

_2700678523310154_3742300254494523392_o_small.jpg

Strona główna