Uczniowie klasy IV uczący się języka regionalnego – kaszubskiego wzięli udział w zajęciach warsztatowych „Wanoga na 32 piãtro”, zorganizowanych przez Fundację „Inspirujące Przykłady” a założoną i prowadzoną przez red. Leszka Szmidtke. Warsztaty odbyły się na tarasie widokowym wieży (32 piętro) w Gdańsku Oliwie w czwartek 5 marca 2020 r..

Cele wyjazdu:

•zapoznanie się z historią i geografią Gdańska i okolic

•aktywny udział w warsztatach z językiem kaszubskim

•poznanie osób prowadzących warsztaty: Adam Hebel, Leszek Szmidtke

•poznanie i utrwalanie słownictwa w języku kaszubskim: Gduńsk, Òliwa, Swiãtopełk,

•integracja uczniów podczas wspólnych wyjazdów

•stosowanie zasad kulturalnego zachowania w środkach komunikacji publicznej

Uczestnicy wyjazdu z ZKiW w Dzierżążnie mieli okazję przekonać się, jak funkcjonuje koncepcja kaszubskiego dziennikarza. Warsztaty zainicjowane przez redaktora L. Szmidtke są nową formą kształcenia młodzieży. Odbywają się w budynku biurowca Olivia Star, gdzie jeden ze słupów fundamentów przyozdobiony jest wzorami kaszubskimi. To dlatego w tym kaszubskim budynku odbywają się zajęcia z historii i geografii Gdańska i jego okolic. Stanowią ciekawe uzupełnienie wiedzy o stołecznym mieście, zwłaszcza jego roli w dziejach regionu. Zajęcia prowadzone są w niezwykle atrakcyjny sposób przez kaszubskiego poetę, dziennikarza, satyryka i animatora kultury. Adam Hebel opowiadał po kaszubsku o kaszubskości Gdańska, zarówno w przeszłości jak i obecnie. Zaprezentował motywy współczesne oraz dawne związane z Kaszubami w Gdańsku. Uczniowie z zachwytem patrzyli na różnorodność działaczy, artystów i twórców kaszubskich. Na prezentacji pokazał portrety książąt kaszubskich pochowanych w katedrze oliwskiej i zaprezentował pomnik księcia Świętopełka Wielkiego obok bazyliki mariackiej a także przedstawił różne działania gdańskich Kaszubów. Były to niezwykle ciekawe i inspirujące zajęcia dla uczniów, pokazujące współczesne oblicze kaszubszczyzny. W drugiej części zajęć prowadząca skutecznie próbowała pobudzić dzieci do znalezienia w sobie najmocniejszych cech. Zapewne ta wiedza (o sobie samym i o swoich możliwościach ) przyda się uczniom w chwili wyboru bardziej dojrzałej drogi życiowej.

Serdecznie dziękujemy L. Szmidtke za ten ciekawy i inspirujący sposób na uzupełnienie wiedzy o stołecznym Gdańsku. Uzczniowie zgodnie stwierdzili, że chcą przedłużyć zajęcia lub chociaż powtórzyć je za jakiś czas wskazuje, że był to dobrze wykorzystany dzień.

_101248_small.jpg _101253_small.jpg _101311_small.jpg _101338_small.jpg _101441_small.jpg _101517_small.jpg _101604_small.jpg _101638_small.jpg _101704_small.jpg
_101830_small.jpg _101838_small.jpg _101843_small.jpg _101852_small.jpg _105337_small.jpg _105402_small.jpg _105408_small.jpg _105709_small.jpg _110226_small.jpg
_110228_small.jpg _110230_small.jpg _110249_small.jpg _110258_small.jpg _110311_small.jpg _110731_small.jpg _110735_small.jpg _115942_small.jpg _115947_small.jpg

Strona główna