Dnia 06.10.2018r. odbyła się wycieczka autokarowa do Akwarium Gdyńskiego w Gdyni na zajęcia z projektu „Kaszëbë na walë”. Tematem edukacji przyrodniczo-językowej był „Kapitón Kùr Diôbeł i kaszëbsczé bùrczibasë” . W wycieczce uczestniczyli uczniowie z klasy IB, IIA w ramach godzin języka kaszubskiego.

Celem edukacji przyrodniczo-językowej było:

• poznanie morskiej przyrody w języku regionalnym - kaszubskim

• kształtowanie odpowiedzialności o nasze dziedzictwo kulturowe

• uświadomienie uczniom zagrożeń dla środowiska morskiego na Kaszubach

• bogacenie słownictwa w języku kaszubskim np. chełbiô mòdrô, mewa smiészka, kòrmòrón czôrny, kaczczi krzëżówczi, igliczniô, zelińt, mòrswin, amerikańsczi karbik, slédz, bańtka, storniô, Bôłt, farwë, rechòwniczi, òkrãt,

• utrwalanie liczebników w języku kaszubskim przy wykorzystaniu piosenki

• przestrzeganie przyjętych zasad podczas zwiedzania Akwarium Gdyńskiego

• obserwowanie różnych obiektów podczas spaceru Skwerem Kościuszki

• poznanie historii ORP „Błyskawica

„Kaszëbë na walë” to projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowi unikalną formę edukacji przyrodniczo-językowej, polegającej na tym, że uczestnicy zajęć poznają morską przyrodę, która ciągle narażona jest na dewastację w języku regionalnym – kaszubskim. W Akwarium Gdyńskim uczniowie morską przyrodę w języku regionalnym - kaszubskim. W formie edukacji przez zabawę dzieci przeniosły się na statek kapitana Kùra Diôbła, gdzie wykonywały zadania związane z poznawaniem środowiska Morza Bałtyckiego. W morskiej atmosferze języka kaszubskiego, wszystkiego uczyły się poprzez działanie z różnymi nazwami ryb, rafy koralowej i innymi pojęciami. Oglądały prezentację multimedialną, słuchały opowiadania, wiersza, piosenki, segregowały różne elementy, porządkowały i układały. Wykonywały karty pracy ze słownictwem kaszubskim, utrwalały kolory i liczebniki, itd. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach zespołowych, zabawach i grach. Podczas zajęć edukacyjnych poznały mieszkańców mórz, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ptaki. Dowiedziały się jakie dźwięki wydają ptaki, dlaczego samiec jest ładniejszy od samicy. Zwiedziły Akwarium Morskie, poznając niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów pochodzących z różnych stron świata, np. z Aryki, Ameryki czy północy naszego kontynentu. Akwarium jest niezwykłą placówką, która nie tylko prezentuje ciekawe okazy, ale przekazuje wiedzę naukową na temat fauny wodnej. Dużo radości dostarczył dzieciom spacer Skwerem Kościuszki z obserwowaniem statków cumujących przy nabrzeżu: żaglowiec „Dar Pomorza” i okręt-muzeum „Błyskawica”, który zwiedziły, słuchając ciekawych opowieści pana przewodnika. Dowiedziały się, że ORP „Błyskawica” nosi biało-czerwoną wojenną banderę, pozostaje w składzie 3 Flotylli Okrętów, ma etatową marynarską załogę. Dokumentuje tradycje walk polskich marynarzy, jest miejscem reprezentacyjnych spotkań i uroczystych promocji oficerów Marynarki Wojennej.

Dzieci poznały piękno kaszubskiej przyrody i historię pływającego muzeum. Wszyscy wrócili z wycieczki zadowoleni i pełni różnych ciekawych wrażeń.

_134431_small.jpg _135029_small.jpg _135041_small.jpg img_6055_small.jpg img_6060_small.jpg img_6065_small.jpg img_6066_small.jpg img_6068_small.jpg
img_6076_small.jpg img_6093_small.jpg img_6099_small.jpg img_6127_small.jpg img_6143_small.jpg img_6157_small.jpg img_6184_small.jpg img_6197_small.jpg

Strona główna