Dnia 16.04.2019 r. odbyła się wycieczka na zajęcia edukacyjne „Kaszëbskô pòrcelana” do Zakładu Porcelany Stołowej „Lubiana” w Łubianie i do XVIII – wiecznego dworku w Będominie, w którym urodził się twórca hymnu narodowego na zajęcia „Pòlsczé Symbòle Nôrodowé”. W wycieczce uczestniczyli uczniowie z klas IV – V uczestniczący w zajęciach języka regionalnego – kaszubskiego.

Celem zajęć edukacyjnych i integracyjnych było:

• poznanie wszystkich etapów powstawania porcelany

• poznanie miejsc związanych z rodziną Wybickich

• zainteresowanie uczniów życiem twórcy polskiego hymnu

• zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem dawnych dworków oraz ich wyposażeniem

• bogacenie słownictwa w języku kaszubskim, np. himn, dwòr, Bãdomin, òrzeł, pòrcelanô, talérz, talérzëk, zbónk, taska

• słuchanie i śpiewanie pieśni polskich i kaszubskich, np. „Kaszëbsczé marsz

• pokazanie uczniom pozytywnych form spędzania czasu wolnego na Kaszubach

• kształtowanie sprawności ruchowych podczas zabawy w AQUA Centrum

Wizyta w zakładzie przemysłowym to wielka atrakcja dla wszystkich, którzy lubią poznawać tajniki różnego rodzaju wytwórstwa. Można dowiedzieć się np. jak powstają porcelanowe talerze czy filiżanki. Zakład Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. w podkościerskiej wsi Łubiana jest jedną z większych fabryk branży ceramicznej w Polsce, która wyspecjalizowała się w produkcji białej, twardej porcelany o wysokich parametrach jakościowych. Firma produkuje ponad 1500 asortymentów w kilkudziesięciu fasonach. Dziennie produkuje ok. 100 tys. sztuk wyrobów. W trakcie zwiedzania fabryki uczniowie poznali wszystkie etapy powstawania porcelany. Widzieli, jak z gliniastej masy w formowni i odlewni powstają kształtne naczynia, które potem poddaje się zdobieniu, szkliwieniu i wypałowi. Porcelana ta obecna jest w wielu prestiżowych miejscach, m. in. w hotelach: Marriott, Gołębiewski, Holiday Inn. Jednym z priorytetów firmy jest chęć oferowania klientom najlepszej porcelany na świecie. W zakładzie na Kaszubach krzewione są wartości takie jak: wzajemna pomoc, zgoda i ciepło. W misji są słowa mówiące o tym, że „Posiłki spożywane na porcelanie łagodzą napięcia, rodzą przyjaźnie i przywracają pogodę ducha”. Na koniec wszyscy uczestnicy wycieczki - uczniowie wraz z opiekunami zajrzeli do przyzakładowego salonu sprzedaży porcelany i tam mogli nacieszyć oko produktami finalnymi procesu produkcyjnego zakładu. Dzięki uprzejmości Pani Krystyny Kuper - Mistrz i Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu uczniowie mogli zobaczyć Zakład Porcelany Stołowej „Lubiana”.

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie – to jedyne muzeum Hymnu Narodowego na świecie. Prowadzone w nim zajęcia były bardzo ciekawe. Dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych „Polskie symbole narodowe”. W Muzeum prezentowane są dwie wystawy stałe, po których oprowadzał naszą grupę przewodnik. Pierwsza z nich przedstawiała „Józefa Wybickiego i jego epokę”. Ukazuje życie i działalność publiczną Józefa Wybickiego oraz okoliczności powstania „Mazurka Dąbrowskiego”. Prezentuje zabytkowe wnętrza pomorskiego dworu szlacheckiego z XVIII i początku XIX wieku. Podczas zwiedzania uczniowie wykorzystywali swoje „mądrości” poznane na zajęciach dydaktycznych w szkole na temat hymnu. Dzieci słuchały opowieści o Józefie Wybickim, twórcy „Pieśni Legionów Polskich” i jego rodzinie. Natomiast druga wystawa przedstawia rolę „Mazurka Dąbrowskiego” w podtrzymaniu świadomości narodowej Polaków w okresie zaborów i w ich walkach o odzyskanie utraconej państwowości, począwszy od XIX wieku aż po okres II wojny światowej. Dodatkową atrakcją jest wystawione po raz pierwszy całe drzewo genealogiczne rodu Wybickich oraz Orzeł wykonany z 248 ostrzy kos i dwa dęby pamiętające czasy narodzin Józefa Wybickiego. Dzięki wizycie w Muzeum dzieci pogłębiły swoją wiedzę o Józefie Wybickim, który był Kaszubą.

Wyczekiwaną i wesołą atrakcją tego dnia były zabawy integracyjne w AQUA CENTRUM w Kościerzynie. Podczas zabaw na basenie dzieci kształtowały pozytywne postawy współpracy, współzawodnictwa i koleżeństwa. Zabawy z kaszubskim słownictwem dostarczyły dzieciom dużo wrażeń i zadowolenia. Uczniowie od najmłodszych lat powinni kształtować postawę „W zdrowim cele, zdrowi dëch” i „Szpòrt to zdrowie”. Wycieczka była bardzo ciekawa, pozostawiła wiele ciekawych wspom

p1070761_small.jpg p1070766_small.jpg p1070769_small.jpg p1070771_small.jpg p1070774_small.jpg p1070785_small.jpg p1070786_small.jpg p1070790_small.jpg

Strona główna