biblioteka

Pani Beata Babińska-nauczyciel bibliotekarz

Biblioteka ZKiW jest prawdziwym centrum informatycznym (pełna komputeryzacja) zaspokajającym potrzeby wszystkich klientów szkoły i środowiska. Pierwszym bibliotekarzem i założycielem biblioteki był jej ówczesny dyrektor Augustyn Makurat (1961-1974). Od tej pory za zbiory biblioteczne byli odpowiedzialni różni nauczyciele. Rola bibliotekarza jednak w chwili obecnej bardzo się zmieniła. Jest on odpowiedzialny za wiele spraw: gromadzenie, opracowywanie, przygotowywanie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, propagowanie czytelnictwa i wiele innych. Obecnie w bibliotece pracuje nauczyciel, który posiada kwalifikacje bibliotekarskie i działalność liczącej się biblioteki jest w dużej mierze w inicjatywie tego pracownika. Powierzchnia biblioteki szkolnej liczy po remoncie 72 m2.

biblioteka

Obecnie w bibliotece znajduje się 10810 książek. Z udostępnionych zbiorów stale korzysta 270 czytelników. Biblioteka udostępnia księgozbiór czytelnikom propagując zalety książki indywidualnie oraz za pośrednictwem wychowawców. Preferuje różne formy pracy z czytelnikami:

* wystawki, gazetki;

* konkursy cykliczne i okolicznościowe;

* lekcje biblioteczne;

* apele;

* spotkania autorskie;

* wycieczki.

Z życia biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

* Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

* Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu, albo czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny)

* Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 1 miesiąca. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

* Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

* Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

* Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

* W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Poniedziałek

750-850

1130-1330

Wtorek

750-850

1035-1435

Środa

850-1250

Czwartek

750-850

1130-1145

1230-1245

1330-1515

Piątek

750-850

945-1145

Jeśli masz jakieś uwagi kliknij tutaj