STATUT SZKOŁY

SYSTEM PUNKTOWY Z ZACHOWANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN DYSKOTEKI/ZABAWY SZKOLNEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW

DLA NAUCZYCIELI

Procedury bezpieczeństwa istniejące w Przedszkolu i Oddziale przedszkolnym Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie

Jeśli masz jakieś uwagi kliknij tutaj