eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

Od października 2018 r. uczniowie z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie realizują projekt eTwinning zatytułowany English for fun. Uczniowie nawiązali kontakt z uczniami z Turcji, Serbii, Włoch i Grecji.

Inicjatywa ta pozwala doskonalić kompetencje językowe oraz poszerza wiedzę na temat świata. W trakcie realizacji działań projektowych uczniowie tworzą różnorodne prace plastyczne m.in. maski, pacynki, maskotki, które posłużą do krótkich form teatralnych lub prezentacji. Uczniowie przygotowują również materiały o swoim kraju i kulturze. Efekty pracy przedstawiają w formie prezentacji, zdjęć, filmów, opisów umieszczanych na platformie TwinSpace oraz za pomocą innych narzędzi.

Uczniowie naszej szkoły korzystają z najnowszych narzędzi, aby nawiązać kontakty w języku angielskim i zdobyć nowe umiejętności. Jest to też doskonały sposób na promowanie polskiej kultury i przybliżanie Polski rówieśnikom z innych części świata.

etwinning_small.jpg

Strona główna