08.06.2019 roku uczniowie uczęszczający na zajęcia języka regionalnego – kaszubskiego wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Muzeum II Wojny Światowej i do Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.

Celem wycieczki było:

•pogłębienie wiedzy o tym tragicznym okresie historycznym

•zwiedzenie Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Poczty Polskiej

•kształtowanie świadomości historycznej poprzez krzewienie wiedzy na temat II wojny światowej

•zachowanie pamięci o działalności patriotyczno- społecznej Polaków z Wolnego Miasta Gdańska

•utrwalenie poznanego słownictwa w j. kaszubskim: wanoga, réza, pòwiôstka, kofer,fliger, kawel,

•integracja uczniów podczas wspólnych wyjazdów

•poznawanie walorów turystycznych Gdańska

•kulturalne i bezpieczne zachowanie się w środkach komunikacji publicznej

W Muzeum przygotowano przestrzeń przeznaczoną dla dzieci pt. „Podróż w czasie”, która przedstawia rekonstrukcję mieszkania warszawskiej rodziny w trzech różnych okresach: 5 września 1939 r. - kilka dni po wybuchu II wojny światowej, 15 marca 1943 r. - w czasie okupacji niemieckiej oraz 8 maja 1945 r. - tuż po jej zakończeniu. We wnętrzach zainscenizowane są warunki życia polskiej inteligenckiej rodziny z Warszawy. Zmieniające się elementy wystroju są odbiciem zmieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej okupowanego i walczącego kraju. Podróż przez lata okupacji odbywa się z pięcioosobową rodziną Jankowskich. Z kolei wystawa główna w Muzeum została podzielona na kilka części: Droga do wojny, Groza wojny oraz Długi cień wojny i ukazała sytuację w przededniu II wojny światowej, przyczyny jej wybuchu oraz przebieg działań wojennych na całym świecie. Uczniowie oglądali archiwalne fotografie i filmy, obejrzeli relacje świadków tamtych wydarzeń, zapoznali się z interaktywnymi mapami. Analizowali eksponaty obrazujące życie codzienne w czasie II wojny światowej. Niezapomniane wrażenie wywołała ściana wzniesiona z replik walizek ludzi zwożonych do obozów koncentracyjnych. Duże wrażenie na uczniach zrobiły dwa czołgi (radziecki T-34 i amerykański M4) oraz zawieszone pod sufitem repliki bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę. Jednak największe zdziwienie wszystkich spowodowały dwie rekonstrukcje fragmentów ulicy. Jedna z nich przedstawia stolicę w przededniu wojny, zaś druga zaraz po jej zakończeniu. Wizyta w tym muzeum uświadomiła uczniom tragizm wojny.

W drugiej części wycieczki odwiedziliśmy Muzeum Poczty Polskiej. Uczniowie dowiedzieli się, że Misją Muzeum jest zachowanie pamięci o działalności patriotyczno-społecznej Polaków z Wolnego Miasta Gdańska. Uczniowie zobaczyli głównie dokumenty rękopiśmienne, drukowane, ikonograficzne oraz eksponaty związane z obroną i uczestnikami obrony Poczty Polskiej 1 września 1939 roku, losami rodzin obrońców oraz dokumenty i eksponaty przestawiające dzieje i osiągnięcia Polaków, będące świadectwem kulturotwórczej roli polskich organizacji społecznych w Wolnym Mieście Gdańsku.

Wycieczkę zakończyliśmy wizytą w McDonald’s i KFC.

img_20190608_111255_small.jpg img_20190608_121517_small.jpg img_20190608_124731_small.jpg img_20190608_145001_small.jpg img_20190608_150147_small.jpg img_20190608_150212_small.jpg

Strona główna