HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Powszechna w Dzierżążnie w roku szkolnym 1945/46Dzierżążno to stara wieś kaszubska. Najstarsze zapisy poświadczające jej istnienie pochodzą z 1215 roku, kiedy wieś należała do klasztoru cystersów w Oliwie. Nazwa Dzierżążno pierwotnie miała identyczną postać z nazwą pobliskiego jeziora Sieresna-Dzierżężna. Jej podstawą jest nazwa rośliny wodnej dzierzęga lub też dzierżęga. Wyraz ten bywa odnoszony do rzęsy lub trawy turzycy. Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstała szkoła Podstawowa w Dzierżążnie, ale najstarsi mieszkańcy wsi wspominają, że ich rodzice uczęszczali do szkoły we wsi na początku lat 90-tych XIX wieku. Najstarszy Zakończenie roku szkolnego 1956/57odnaleziony fragment kroniki szkolnej pochodzi z roku szkolnego 1897/1898 i był pisany w języku niemieckim, gdyż do chwili odzyskania przez Polskę niepodległości szkoła znajdowała się pod nadzorem pruskim. Była to szkoła czteroklasowa, zazwyczaj z trzema nauczycielami. W latach międzywojennych nauka w szkole odbywała się w języku polskim. W 1928 roku do szkoły uczęszczało 82 dzieci, a pracowało w niej 2 nauczycieli. W roku 1922 kierownikiem szkoły mianowano Stanisława Szarmacha, który potem zginął w Katyniu.Budynek szkolny w roku 1961 Podczas okupacji naukę w szkole znowu prowadzono w języku niemieckim. W okresie od 1945 do 1950 roku kierownikiem szkoły był Jan Koszowski. Przez kolejnych 5 lat Marian Walczyk. Lekcje odbywały się w murowanym budynku szkolno-mieszkalnym, w którym mieściły się dwie izby lekcyjne oraz w baraku powstałym w okresie wojny, również w dwóch izbach. W latach 1945-1961 zwiększała się liczba dzieci i nauczycieli pracujących w szkole i konieczne stało się jej powiększenie. Starania o budowę nowej szkoły podjął Augustyn Makurat-kierownik szkoły w latach 1955-1974. 1 września 1961 roku przekazano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie. Naukę rozpoczęło w nim 183 uczniów w 7 oddziałach lekcyjnych, a opiekę nad nimi sprawowało 7 nauczycieli. W latach 1974-1985 dyrektorem szkoły był Cezary Melder, a od 1985 roku do 31 sierpnia 2008 roku funkcję tę pełniła mgr Urszula Szczepankiewicz. 1 września 2008 roku dyrektorem szkoły został mgr Ireneusz Moskal.

Jeśli masz jakieś uwagi kliknij tutaj