Kolędnicy Misyjni dla dzieci z Rwandy i Burundi

„Noheli Nziza”

( Wesołych Świąt w języku kinyaruanda)

Kolędnicy Misyjni 29 i 30 grudnia 2018 r. wyruszyli z błogosławieństwem ks. proboszcza M. Mazurka po raz szesnasty, głównie do rodzin naszej parafii, ale też częściowo i sąsiednich. Tegoroczne przedsięwzięcie miało na celu pomoc dzieciom z dwóch krajów środkowej Afryki- Rwandy i Burundi. Mieszkańcy Rwandy i Burundi są sąsiadami, ale przez wiele lat w tych krajach trwała wojna domowa między dwoma dużymi plemionami – Hutu i Tutsi. Do dziś wiele dzieci cierpi z tego powodu – są sierotami, cierpią głód, muszą same zajmować się gospodarstwem domowym albo pracować. Nie chodzą do szkół, więc nie uczą się rzeczy, które by potem pomogły im znaleźć dobrą pracę. Często też są oszukiwane i wykorzystywane przez tych, którzy obiecują im pomoc, a tak naprawdę robią krzywdę albo każą pracować dla własnych korzyści. Dzieci niepełnosprawne są tam źle traktowane, bo uważa się je za opętane, przeklęte. Dopiero misjonarze pomagają im i zapewniają o tym, że dla Pana Boga są bardzo ważne, bo są Jego dziećmi. Jeszcze do dziś w Rwandzie i Burundi niektórych ludzi uważa się za gorszych z różnego powodu – z powodu gorszego zdrowia, innego wyglądu i plemienia. Trzeba im pomóc, by dowiedzieli się, że wszyscy ludzie są braćmi i siostrami, i powinni pomagać sobie.

Kolędnicy mając taką wiedzę i świadomość dobra jakie mogą poprzez swój wysiłek wnieść innym dzieciom podjęli się trudu kolędowania.

W sumie w akcji uczestniczyło 43 dzieci w sześciu grupach. Wśród nich było dwóch 6-ciolatków: Jacuś Karczewski i Franek Elgert, którzy już deklarowali swój udział na przyszły rok. Każda grupa miała swoich opiekunów, było ich w sumie dziewięciu. Jak każdego roku zaangażowane były rodziny, gdzie dzieci miały punkty zbiorcze- p. Wrońscy i p. Kriger z Borowa, p. Danio i Kożyczkowscy z Dzierżążna, p. G. i j. Elgert z Mezowa oraz jedna grupa wychodziła ode mnie z domu. Tą drogą wszystkim przekazuję podziękowania za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu akcji. Ks. proboszczowi Michałowi Mazurkowi dziękuję za otwartość, przychylność, pobłogosławienie i mobilizowanie do przeprowadzenia następnych edycji kolędników.

Czas kolędowania ubogacił dzieci. Wchodziły nie tylko do domów prywatnych, ale i chorych w szpitalu rehabilitacyjnym. Zawsze mam wielką radość, gdy dzieci po dwudniowej akcji siadają na podłodze w swoich grupach i zawsze najpierw liczą pieniądze i mi przekazują a potem „baaa...rdzo sprawiedliwie” dzielą się słodyczami, które otrzymali od rodzin. Lubię w tym momencie podsłuchiwać ich rozmowy, komentarze a przede wszystkim zadziwia mnie ich umiejętność dochodzenia do kompromisów. Jest to bardzo budujące. Zebrano kwotę 7230 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych). Pieniądze przesłano po połowie na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci na rzecz dzieci z Rwandy i Burundi oraz do Kenii, którego mamy patronat jako koło misyjne.

Katecheta i opiekun Koła Misyjnego

przy Szkole Podstawowej w Dzierżążnie,

parafia Borowo

Elżbieta Serkowska

dsc01789_small.jpg dsc01790_small.jpg dsc01793_small.jpg dsc01794_small.jpg dsc01797_small.jpg dsc01801_small.jpg dsc01804_small.jpg dsc01807_small.jpg
dsc01808_small.jpg dsc01812_small.jpg dsc01814_small.jpg dsc01816_small.jpg dsc01823_small.jpg dsc01829_small.jpg dsc01830_small.jpg dsc01833_small.jpg
dsc01835_small.jpg dsc01836_small.jpg dsc01837_small.jpg dsc01838_small.jpg dsc01843_small.jpg dsc01845_small.jpg dsc01848_small.jpg

Strona główna