Kolędnicy Misyjni 28 i 29 grudnia 2019 r. wyruszyli z błogosławieństwem ks. proboszcza M. Mazurka po raz siedemnasty, głównie do rodzin naszej parafii, ale też częściowo i sąsiednich. Tegoroczne kolędowanie miało na celu pomoc dzieciom z Amazonii. Niedawno odbył się synod amazoński, czyli nadzwyczajne spotkanie biskupów i zaproszonych ekspertów na czele z papieżem. Ojciec św. zwołał to zebranie, aby rozważyć, jak można pomóc ludziom żyjącym w Amazonii, by ich życie było bardziej godne. Dlatego też to tegoroczne kolędowanie ma zwrócić nasze oczy i wrażliwość serca na ten rejon świata. Kolędnicy, mając taką wiedzę i świadomość dobra, jakie mogą poprzez swój wysiłek wnieść innym dzieciom, podjęli się trudu kolędowania. W sumie w akcji uczestniczyło 36 dzieci w sześciu grupach. Każda grupa miała swoich opiekunów, było ich w sumie 14. Jak każdego roku zaangażowane były rodziny, gdzie dzieci miały punkty zbiorcze - państwo Wrońscy i państwo Kriger z Borowa, państwo Danio i Kożyczkowscy z Dzierżążna, państwo G. i J. Elgert z Mezowa oraz jedna grupa wychodziła ode mnie z domu. Tą drogą wszystkim przekazuję podziękowania za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu akcji. Rodzicom za to, że pozwolili swoim dzieciom w tej inicjatywie i za przywożenie dzieci na miejsce zbiórek. Ks. proboszczowi Michałowi Mazurkowi dziękuję za otwartość, przychylność, pobłogosławienie i mobilizowanie do przeprowadzenia następnych edycji kolędników. Zebrano kwotę 7127 zł (słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych). Pieniądze przesłano po połowie na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci na rzecz dzieci z Amazonii oraz do Zgromadzenia Franciszkańskiego, które przekazuje je na wsparcie projektów w Kenii.

Katecheta i opiekun Koła Misyjnego

przy Szkole Podstawowej w Dzierżążnie,

parafia Borowo

Elżbieta Serkowska

dsc06899_small.jpg dsc06903_small.jpg dsc06910_small.jpg img_0875_small.jpg img_0877_small.jpg img_0882_small.jpg img_0885_small.jpg
img_0889_small.jpg img_0894_small.jpg img_0905_small.jpg img_0906_small.jpg img_0910_small.jpg img_0911_small.jpg img_0915_small.jpg

Strona główna