Dnia 19.10.2019r. odbyła się wycieczka autokarowa do Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie oraz do Akwarium Gdyńskiego w Gdyni na zajęcia z projektu „Kaszëbë na walë”. Tematem edukacji przyrodniczo-językowej był. „Bôłt pòd kaszëbską banderą”, W wycieczce uczestniczyli uczniowie z klasy IIIA i IV w ramach 3 godziny języka kaszubskiego.

Celem edukacji przyrodniczo-językowej było:

• poznanie pracy strażaków

• kształtowanie świadomości znaczenia i charakteru pracy strażaków

• zapoznanie z historią i eksponatami muzeum pożarnictwa

• poznanie morskiej przyrody w języku regionalnym - kaszubskim

• kształtowanie odpowiedzialności o nasze dziedzictwo kulturowe

• uświadomienie uczniom zagrożeń dla środowiska morskiego na Kaszubach

• bogacenie słownictwa w języku kaszubskim np. chełbiô mòdrô, méwa smiészka, kòrmòrón czôrny, kaczczi krzëżówczi, igliczniô, zelińt, mòrswin, amerikańsczi krôbik, slédz, bańtka, storniô, Bôłt, farwë, rechòwniczi, òkrãt, ògniôrz, òdzin, wãbórk, drôbka,

• utrwalanie liczebników w języku kaszubskim

• przestrzeganie przyjętych zasad podczas zwiedzania Akwarium Gdyńskiego

• obserwowanie różnych obiektów podczas spaceru Skwerem Kościuszki

Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie mieści się przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej. To nietypowe muzeum na terenie województwa pomorskiego. Historię powstania Muzeum przybliżył przewodnik, który towarzyszył nam w zwiedzaniu. Opowiadał o ciekawych eksponatach znajdujących się w placówce. Eksponaty założyciel ściągał z całej Polski, m.in. ze Szwajcarii oraz byłego ZSRR i NRD. Z maleńkich eksponatów oko przyciąga zaledwie 10-litrowe wiaderko służące niegdyś do gaszenia pożarów. Do Przodkowa trafiło z Wielkopolski. W muzeum dzieci zobaczyły m.in. strażackie wozy, urządzenia alarmowe, hełmy, a także sztandar strażacki z Pucka z 1925 roku, dokumenty sprzed I wojny światowej. Do najciekawszych należą konne i ręczne sikawki drewniane, dawne motopompy oraz przedwojenne reklamy i sztandary. Na półkach zobaczyć można jeszcze takie drobiazgi jak - trąbka alarmowa, ręczna syrena alarmowa, bosak, maska przeciwgazowa, czapki, mundury i wiele, wiele innego historycznego już sprzętu. Uczestnicy chętnie przymierzali strażacki hełm, w którym było im do twarzy. Nadmorska przyroda Kaszub Północnych fascynuje i zadziwia, dlatego uczniowie uczący się języka kaszubskiego biorą udział w adresowanym do nich projekcie edukacyjnym „Kaszuby na fali” - „Kaszëbë na walë”. Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowi unikalną formę edukacji przyrodniczo-językowej, polegającej na tym, że uczestnicy zajęć poznają morską przyrodę, która ciągle narażona jest na dewastację. W Akwarium Gdyńskim uczniowie poznają morską przyrodę w języku regionalnym - kaszubskim. Podczas zajęć edukacyjnych poznały mieszkańców mórz, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ptaki. Dowiedzieli się jakie dźwięki wydają ptaki, dlaczego samiec jest ładniejszy od samicy. Oglądali prezentację multimedialną pt. „Bôłt pòd kaszëbską banderą”, która wprowadziła uczestników w świat laboratoryjnych badań i technologicznych nowinek. Wykorzystano do nich sprzęt optyczny – lupy i mikroskopy by obserwować materiał biologiczny w postaci żywych i spreparowanych zwierząt bałtyckich. Utrwalając zdobytą wiedzę uczniowie wypełnili karty pracy. Następnie zwiedzili Akwarium Morskie, poznając niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów pochodzących z różnych stron świata, np. z Aryki, Ameryki czy północy naszego kontynentu. Akwarium jest niezwykłą placówką, która nie tylko prezentuje ciekawe okazy, ale przekazuje wiedzę naukową o podwodnym świecie o kolorowych rybach o wielorakich kształtach, żarłocznych piraniach, wielkich żółwiach, pięknych koralowcach i cudnych muszlach. Naprawdę warto zajrzeć do gdyńskiego Oceanarium! To wspaniała okazja, by poprzez zabawę, odkrywanie, doświadczanie poznać świat kaszubskiej fauny i flory przy okazji wzbogacając słownictwo języka swojej małej ojczyzny.

Dużo radości dostarczył dzieciom spacer Skwerem Kościuszki z obserwowaniem statków cumujących przy nabrzeżu: żaglowiec „Dar Pomorza”, „Dar Młodzieży” i okręt-muzeum „Błyskawica. Dzieci podczas wyjazdu poznały piękno kaszubskiej przyrody i historię muzeum pożarnictwa. Wszyscy wrócili z wycieczki zadowoleni i pełni ciekawych wrażeń.

p1070973_small.jpg p1070975_small.jpg p1070980_small.jpg p1070986_small.jpg p1070990_small.jpg p1070994_small.jpg p1080006_small.jpg
p1080011_small.jpg p1080013_small.jpg p1080015_small.jpg p1080018_small.jpg p1080022_small.jpg p1080024_small.jpg

Strona główna