Dnia 28.11.2018 r. odbyły się zajęcia edukacyjne „Poznajemy pracę listonosza” podczas wycieczki pieszej do Agencji Pocztowej „Poczta Polska” w Dzierżążnie i spotkania z panem Markiem Żołnowskim - listonoszem z Urzędu Pocztowego z Kartuz.

Celem zajęć edukacyjnych dzieci przedszkolnych było:

•zapoznanie dzieci z wyglądem Agencji Pocztowej, jej wyposażeniem i urządzeniem,

•zapoznanie z pracą urzędników pocztowych, np. listonosza, kasjera…

•wzbogacenie słownictwa o zwroty: adresat, nadawca, awizo, przesyłka, rozmowa telefoniczna i inne,

•wysłanie listu przygotowanego przez dzieci do św. Mikołaja,

•wyrabianie szacunku do pracy ludzi w różnych zawodach,

•kształtowanie umiejętności obycia się dzieci w miejscach użyteczności publicznej.

Dzieci przedszkolne już wcześniej przygotowały się do spotkania z listonoszem. Samodzielnie układały treść listu przedstawiającego różne zasady zachowania w przedszkolu, np. Układamy zabawki na swoje miejsca. Szanujemy swojego kolegę. Dbamy o porządek w swojej sali, Pilnie uczymy się wierszy i piosenek… Był też drugi list z prośbą o smakołyki i zabawki. Wszystkie dzieci wspólnie je zaadresowały do św. Mikołaja z nadawcą - Dzieci z Przedszkola z Dzierżążna. W przedszkolu podczas spotkania z listonoszem poznały na „żywo” dokładnie jego wygląd, wyposażenie torby, dokumentów. W czasie zajęć prowadzone były rozmowy połączone z obserwacją - zawód listonosza, ubiór, wykonywane czynności i ich efekty. Wspólnie z listonoszem spacerowały na pocztę. >W Agencji Pocztowej dzieci zapoznały się z wyposażeniem pomieszczenia, urządzeniami takimi jak: skrzynka pocztowa, sortownice, skrytki pocztowe, datowniki, pojemniki na paczki, worki z listami, półki na listy, waga, przyrządy do wykonywania pieczątek, regały na różne kartki i czasopisma itd. Dzieci obserwowały pracę kasjerki - pani, która przyjmuje pieniądze - opłaty za mieszkanie, wpłaty na książeczkę, wysyłanie listów i paczek… Oglądały różne rodzaje listów: zwykłe, polecone, ekspresowe i kartek: urodzinowe, świąteczne. Wysyłały swój list do św. Mikołaja, przyklejały znaczki i wykonywały pieczątki. Dzięki tym zajęciom dzieci utrwaliły znajomość swojego imienia i nazwiska, adres domowy i przedszkola oraz prawidłowego adresowania listów. Wszystkie dzieci otrzymały od listonosza listy ze smacznymi słodyczami.

Dzieci podziękowały pani Wiolecie Miłosz - pracownikowi poczty i panu Markowi Żołnowskiemu - listonoszowi za współpracę w organizacji ciekawych zajęć ciepłymi słowami i własnoręcznie wykonanymi kolorowymi laurkami.

dscn8034_small.jpg dscn8037_small.jpg dscn8039_small.jpg dscn8041_small.jpg dscn8046_small.jpg
dscn8049_small.jpg dscn8058_small.jpg dscn8075_small.jpg dscn8077_small.jpg

Strona główna