Dnia 8 listopada 2019 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klas VII i chór. Nauczycielami czuwającymi nad przebiegiem apelu były panie: Ewa Jereczek, Izabela Bliźniewska, Elżbieta Serkowska i Anna Wesołowska.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wyprowadzeniu pocztu sztandarowego rozpoczęła się część artystyczna, w której ukazana została historia rozbiorów, walk narodowo-wyzwoleńczych i ostatecznego powrotu Polski na mapę Europy. Ważne dla naszego kraju daty zostały zaprezentowane przez ułanów, a chór zaśpiewał piękne pieśni patriotyczne.

Na zakończenie pan dyrektor Ireneusz Moskal wręczył nagrody i dyplomy uczniom, którzy zajęli wysokie miejsca w konkursach szkolnych.

_120009_small.jpg _120042_small.jpg _120116_small.jpg _120501_small.jpg _120606_small.jpg _1206140_small.jpg
_120752_small.jpg _121515_small.jpg _121712_small.jpg _121730_small.jpg _122108_small.jpg _122844_small.jpg

Strona główna