Dnia 29.11.2013 r. odbyły się zajęcia edukacyjne „Poznajemy pracę listonosza” podczas wycieczki do Agencji Pocztowej „Poczta Polska” w Dzierżążnie i spotkanie z panem Markiem Żołnowskim - listonoszem Urzędu Pocztowego w Kartuzach.

Dzieci przedszkolne już wcześniej przygotowały się do spotkania z listonoszem. Samodzielnie układały treść listu przedstawiającego różne zasady zachowania w przedszkolu, np. Układamy zabawki na swoje miejsca. Szanujemy swojego kolegę. Dbamy o porządek w swojej sali, Pilnie uczymy się wierszy i piosenek… Był też drugi list z prośbą o smakołyki i zabawki. Wszystkie dzieci wspólnie je zaadresowały do św. Mikołaja z nadawcą - Dzieci z Przedszkola z Dzierżązna.

W Agencji Pocztowej dzieci zapoznały się z wyposażeniem pomieszczenia, urządzeniami takimi jak: skrzynka pocztowa, sortownice, skrytki pocztowe, datowniki, pojemniki na paczki, worki z listami, półki na listy, waga, przyrządy do wykonywania pieczątek, regały na różne kartki i czasopisma itd. Dzieci obserwowały pracę kasjerki - pani, która przyjmuje pieniądze - opłaty za mieszkanie, wpłaty na książeczkę, wysyłanie listów i paczek… Oglądały różne rodzaje listów: zwykłe, polecone, ekspresowe i kartek: urodzinowe, świąteczne.

W przedszkolu podczas spotkania z listonoszem poznały na „żywo” dokładnie jego wygląd, wyposażenie torby, dokumentów. W czasie zajęć prowadzone były rozmowy połączone z obserwacją - zawód listonosza, ubiór, wykonywane czynności i ich efekty. Dzięki tym zajęciom dzieci utrwaliły znajomość swojego imienia i nazwiska, adres domowy i przedszkola oraz prawidłowego adresowania listów.

Dzieci podziękowały pani Celinie Borkowskiej - naczelnik i innym pracownikom poczty za pomoc w organizacji tych ciekawych zajęć i panu listonoszowi własnoręcznie wykonanymi kolorowymi laurkami.

img_9274_small.jpg img_9279_small.jpg img_9285_small.jpg img_9287_small.jpg img_9292_small.jpg img_9302_small.jpg img_9319_small.jpg

Strona główna