Dnia 21.11.2018r. odbyły się w Przedszkolu w Dzierżążnie i w Przedszkolu „Baśniowy Zakątek” w Mezowie zajęcia edukacyjne z policjantami na temat „Bezpieczeństwo na drodze, w domu i w przedszkolu” z panią Karoliną Jędrzejczak i panią Darią Olchowik z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. Na spotkanie z policjantami też zaproszono dzieci z oddziału przedszkolnego w Dzierżążnie.

Celem zajęć edukacyjnych z policjantami było:

• przyswojenie wiedzy o pracy policji i zagrożeniach, niebezpieczeństwach na drodze oraz innych,

• zwrócenie uwagi na przestrzeganie ustalonych przepisów i zasad bezpieczeństwa przez pojazdy i pieszych - korzystanie z pasów i świateł,

• zachęcenie do rozmów na temat prawidłowego zachowania się w przedszkolu, w domu, na ulicy,

• gromadzenie słownictwa i rozwijanie logicznego myślenia,

• poznanie zasad prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych,

• uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia.

Dzieci poznały wygląd i pracę policjantów, zasady zachowania się w różnych sytuacjach życiowych i zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię oraz ogólne zasady bezpieczeństwa w różnych miejscach. Panie policjantki zwracały szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i ostrzegały przed osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać, ani wpuszczać do domu. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, wykazały się zdobytymi wiadomościami na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w przedszkolu, zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Dzieci wiedzą co to jest „zebra”, sygnalizator świetlny, znak „stop”, pasy czarno - białe na ulicy oraz, że siadamy w samochodzie na foteliku i zapinamy pasy itd.

Wspólnie z policjantami dzieci bawiły się słowami:Zatrzymaj się przed przejściem, spójrz w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo, upewnij się, czy nie nadjeżdża samochód. Przechodź tylko na zielonym świetle lub w miejscu do tego wyznaczonym. Pamiętaj: nie wolno wbiegać gwałtownie na jezdnię, przechodzić na czerwonym świetle, bawić się na ulicy i w jej pobliżu. Na spacery, czy przejażdżki samochodowe wybieraj się tylko z przyjaciółmi lub z rodzicami, nigdy z osobami, których nie znasz! Kiedy jesteś sam w domu, a ktoś zadzwoni lub zapuka, zawsze upewnij się pytając: „Kto tam?”. Drzwi otwieraj tylko rodzicom i osobom, które bardzo dobrze znasz. Nie wpuszczaj do domu nikogo obcego, nawet proszących o pomoc.

Numer na Policję to 112

Były też różne zagadki z nagrodami dla każdego dziecka, np. Czy można przebiec przez jezdnię, aby zdążyć przed nadjeżdżającym pojazdem? W których miejscach przechodzimy przez ulicę? Do kogo jest podobne przejście dla pieszych? Na jakim kolorze światła można przechodzić przez ulicę? Co oznacza kolor żółty? Na jakim kolorze światła trzeba się zatrzymać? Czy możemy bawić się, lub grać piłką przy ulicy? Czy można jeździć po drodze rowerem jeśli nie ma się karty rowerowej? Dzieci wspólnie śpiewały piosenki i powiedziały wierszyki ze słowami „Niechaj każdy stanie przed skrzyżowaniem, palą się światła - popatrzcie na nie. Światło zielone jak małe listki, na drugą stronę zaprasza wszystkich…”

Wszystkie dzieci za dobre odpowiedzi otrzymały medale i na kolorowe odblaski, a Gościom wręczyły własnoręcznie wykonane laurki z podziękowaniami i życzeniami.

_112704_small.jpg _112958_small.jpg _113912_small.jpg _114039_small.jpg _115102_small.jpg _115224_small.jpg
dscn7929_small.jpg dscn7940_small.jpg dscn7951_small.jpg dscn7965_small.jpg dscn7978_small.jpg dscn7997_small.jpg

Strona główna