INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zarząd Rady Rodziców:

Magdalena Wrońska - przewodniczący

Joanna Renka - zastępca przewodniczącego

Lucyna Mężyk - sekretarz

Komisja Rewizyjna :

Tomasz Wesołowski, Anna Bikowska, Adam Sobczyński

Składka na RR wynosi 50 zł od rodziny, można płacić w dwóch ratach, pierwsza do końca stycznia i II do końca maja.

Pieniądze można również wpłacać na konto: Rada Rodziców przy SP im. H.Sienkiewicza w Dzierżążnie, Bank Spółdzielczy Sztum o/Kartuzy 49 8309 0000 0072 2348 2000 0010

Wniosek o przyznanie dofinansowania

Wniosek o przyznanie dofinansowania dla dziecka niepełnosprawnego

Zakładanie KONTA DOSTĘPU do Dziennika Elektronicznego

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/19

Informacje dot. ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zgłaszanie szkody

Plan lekcji

Dni wolne od nauki

ROZLICZENIE WPŁAT I ROZCHODÓW SKŁADEK RODZICÓW

Harmonogram wyjazdów na basen

Regulamin Rady Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców

Vademecum dla Rodziców - Komputer i Internet w domu

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego

Oświadczenie rodziców dot. telefonów komórkowych

Regulamin naliczania i zwalniania z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w ZKiW Dzierżążno

Regulamin pracy stołówki szkolnej i płatności za obiady w ZKiW Dzierżążno

Jeśli masz jakieś uwagi kliknij tutaj