Dnia 16.03.2019 r. uczniowie klas IV i V w ramach zajęć z języka kaszubskiego pojechali na wycieczkę edukacyjną do Gdańska. Głównym tematem wycieczki było poznanie najważniejszych zabytków miasta - Trakt Królewski, Ratusz Głównego Miasta, Złota Brama, Zielona Brama, Bazylika Mariacka, Żuraw, Spichlerze na Ołowiance, Ośrodek Kultury Morskiej i Pomnik Jana III Sobieskiego.

Cele wycieczki regionalnej:

• wzbogacanie słownictwa w języku kaszubskim, np. stolëca, Mòtława kùter, szpòrt, òkrãt, żeglôcz, brómë, stôrodôwnota, kòscołë, szlachòta, rzéka, wieżô, zédżer,płënie …

• poznanie historii Żurawia, spichlerzy na Ołowiance i statku „Sołdek”

• zapoznanie z nazwami ulic Gdańska

• poznanie zasad korzystania ze środków komunikacji zbiorowej – PKM, SKM

• pokazanie uczniom pozytywnych form spędzania czasu wolnego

• rozwijanie spostrzegawczości i wnikliwej obserwacji

• integracja uczniów

Podczas wycieczki uczniowie mieli okazję poznać jedne z najważniejszych i najciekawszych zabytków Gdańska. Wiedzą już, że ulica Długa i Długi Targ tworzą Trakt Królewski, są jednymi z najpiękniejszych ulic miasta, natomiast Ratusz Głównego Miasta zaś najokazalszą i najcenniejszą budowlą dawnego Gdańska - siedziba władz miasta. Obecnie w nim mieści się Muzeum Historyczne Gdańska. Wycieczkowicze zapoznali się z nazwami ulic miasta i przeszli przez trzy dawne zabytkowe bramy - Bramę Złotą, Bramę Zieloną i Bramę Portową. Najciekawszą okazała się Brama Złota ze złotymi napisami i rzeźbami postaci symbolizujących cnoty pobożności, zgody, sprawiedliwości. W Bazylice Mariackiej, największej świątyni w Europie, która zbudowana została w stylu gotyckim, często nazywana „Koroną Gdańska” wszystko interesowało uczestników wycieczki - ciekawe okna, sklepienia, ołtarze, miejsce wejścia na wieżę z 400 schodami, pamiątki, nawet grobowiec Macieja Płażyńskiego, byłego marszałka Sejmu - ofiary tragicznej katastrofy lotniczej w Smoleńsku w 2010r. Na dłuższą chwilę zatrzymaliśmy się przy kamiennej urnie z prochami Pawła Adamowicza – zamordowanego prezydenta miasta. Uczniów zaciekawiły zegary słoneczne umieszczone na Ratuszu, Bazylice Mariackiej czy innych budowlach. OKM mimo współczesnej formy architektonicznej, nawiązuje do historycznej zabudowy miasta. Atrakcją OKM jest sala interaktywna „Ludzie – Statki – Porty. Zwiedzający ekspozycję poznali specyfikę pracy w porcie, miłośnicy podróży w głąb oceanu zasiedli za sterami batyskafu natomiast basen ze zdalnie sterowanymi modelami statków i jachtów okazał się nie lada atrakcją dla naszych uczniów. Spacerując pobrzeżem Motławy uczniowie obserwowali różne statki żeglugi morskiej, czytali ich nazwy, poznawali różne wyrazy w języku kaszubskim. Po drodze spotkali starodawny Żuraw, o którym dowiedzieli się też, że jest jednym z symboli miasta „Nijak nié ptôch, blós bùdink - dôwnô miastowô bróma, wieża dwigôcz”. Promem „Motława” kursującym pomiędzy Żurawiem a Spichlerzami na Wyspie Ołowianka dotarliśmy na lewy brzeg Motławy. Zachowały tam się mury trzech spichlerzy. Najstarszy z nich to gotycki spichlerz „Oliwski” do 1677r. zwany „Klasztorny”, barokowy to „Panna” a spichlerz „Miedź” nazwa od przechowywanego w nim towaru. Na lewym brzegu Motławy zwiedziliśmy pierwszy statek pełnomorski zbudowany przez polski przemysł stoczniowy „Sołdek”. Podniesienie bandery miało miejsce 25 października 1949r. Statek w ciągu 31 lat eksploatacji zawinął do 60 portów i przewiózł ponad 3,5 mln ton ładunku.

Wycieczka była okazją do poszerzenia wiedzy na temat historii i współczesności Gdańska a także zachętą do dalszego poznawania naszej kaszubskiej stolicy i stolicy województwa pomorskiego, sprzyjała integrowaniu się wszystkich uczestników wycieczki.

p1070672_small.jpg p1070674_small.jpg p1070698_small.jpg p1070700_small.jpg p1070705_small.jpg p1070706_small.jpg

Strona główna