Wielki Post jest tym szczególnym czasem odkrywania obecności Pana Boga w naszym życiu i otwierania się na Jego działanie w naszych rodzinach, wspólnotach, miejscach nauki i pracy. W tym roku Kościół ukierunkowuje nas na Ducha św. , abyśmy faktycznie upraszali Jego mocy.

Nasze rekolekcje upływały pod hasłem „ Posłani w mocy Ducha świętego”, ale ze szczególnym uwrażliwieniem na wspólnotę misyjną. Ojciec rekolekcjonista, ks. Wojciech Ciesielski, który prowadził dla nas nauki od ponad 15 lat służy na misjach w Zambii. Przybliżył nam trochę specyfikę życia w tym kraju oraz sposób działalności Kościoła.

Uczniowie brali udział w Drodze Krzyżowej, która miała być rejsem z Panem Jezusem niezbyt przyjemnym, pełnym niebezpieczeństw ale nie mamy się bać, gdyż nad wszystkim czuwa Bóg Ojciec, Chrystus nie odstąpi nas na krok, a Duch Święty będzie napędzał żagle naszej duszy. Trzeciego dnia uczniowie brali udział w Misterium Paschalnym, które przybliżyło nam mękę i śmierć Pana Jezusa oraz oglądając film poznali historię powstania Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD).

W czasie rekolekcji pragnęliśmy zaakcentować wymiar modlitwy, postu i jałmużny. Także na zakończenie uczniowie otrzymywali symboliczny woreczek ryżu z informacją na jaki nr przesłać sms, aby wesprzeć mieszkańców Ekwadoru i Kenii. Akcja „Woreczek Ryżu” organizowana przez franciszkanów potrwa do 30 maja br. Sms można przesłać pod nr 72052 o treści DAR.

Uwieńczeniem każdego dnia był udział w Eucharystii. Wszystkie dzieci od kl. I do VIII brały w niej udział. W czasie kazania ksiądz rekolekcjonista szczególnie poprowadził nas przez poszczególne części Mszy św. chcąc uświadomić, że każdy moment jest ważny i ma swoje znaczenie. Przychodzimy na spotkanie z Panem Bogiem, który jest o „tysiąc” razy ważniejszy niż prezydent czy nawet papież, dlatego ważne jest nasze przygotowanie. Jako dzieci Pana Boga jesteśmy dla Niego bardzo ważni i mieszka w świątyni naszego serca, dlatego mamy o nią dbać a nie ją niszczyć przez grzech.

Tą drogą przekazujemy szczególne podziękowania dyrekcji szkoły, całej Radzie Pedagogicznej i pracownikom szkoły za zaangażowanie w rekolekcje. W tym czasie od początku do końca byli z nami kapłani, ks. Wojtek Ciesielski i ks. proboszcz Michał Mazurek. Dziękujemy im za wniesienie w naszą społeczność ducha Bożego, życzliwości, nakierowania na to co najważniejsze w życiu, czyli dążenie do świętości, do nieba.

dsc_0334_small.jpg dsc_0335_small.jpg dsc_0336_small.jpg dsc_0339_small.jpg dsc_0340_small.jpg dsc_0341_small.jpg dsc_0342_small.jpg dsc_0344_small.jpg dsc_0346_small.jpg dsc_0348_small.jpg
dsc_0349_small.jpg dsc_0351_small.jpg dsc_0352_small.jpg dsc_0353_small.jpg dsc_0356_small.jpg dsc_0358_small.jpg dsc_0360_small.jpg dsc_0361_small.jpg dsc_0364_small.jpg dsc_0366_small.jpg
dsc_0370_small.jpg dsc_0371_small.jpg dsc_0372_small.jpg dsc_0374_small.jpg dsc_0379_small.jpg dsc_0380_small.jpg dsc_0381_small.jpg dsc_0382_small.jpg dsc_0383_small.jpg dsc_0384_small.jpg
dsc_0385_small.jpg dsc_0386_small.jpg dsc_0388_small.jpg dsc_0389_small.jpg dsc_0392_small.jpg dsc_0393_small.jpg dsc_0394_small.jpg dsc_0399_small.jpg

Strona główna