Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie informuje, że z dniem 22.05.2018 r. funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Anna Żygowska. Kontakt: szkola@zkiw.com.pl

Klauzula informacyjna

Strona główna