Dnia 09.10.2018r. odbyła się wycieczka do Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach na zajęcia edukacyjne, których tematyka dotyczyła odważnych odkrywców na ekspedycji naukowej z nurtem rzeki - Radunia. W wyjeździe uczestniczyli uczniowie z klasy IVB i V w ramach realizacji 3 godziny języka regionalnego - kaszubskiego.

Celem zajęć edukacyjnych było:

• poznanie nazw jezior i miejscowości przez, które przepływa Radunia

• poznanie miejscowości w których są elektrownie wodne

• poznanie najstarszych elektrowni wodnych na Kaszubach – Rutki i Straszyn

• poznanie nazw ptaków i zwierząt żyjących w pobliżu Raduni

• uświadomienie uczniom zagrożeń związanych zanieczyszczeniem środowiska

• kształtowanie odpowiedzialności o nasze środowisko

• bogacenie słownictwa w języku kaszubskim np. rzéka, Redëniô, ptóchë, zwiérzãta, pòzwa, elektrowniô, wòda, wanoga, rézowanié, Redëńsczé kółkò, Stãżëca, Rutczi, Straszin, Mòtława, Kanał Redëni, Jar Rzéczi Redëni,Krzëżôcë, leszczëna, òlszka, kôłp

• przestrzeganie zasad podczas pracy w grupie

• integracja uczniów podczas wspólnych wyjazdów

Uczniowie podczas wyprawy zbadali nurt rzeki i dowiedzieli się, że całkowita długość rzeki Radunia wynosi 103,2 km, powierzchnia zlewni 837 km², zaś całkowity spadek 162 m. Wypływa z obniżenia terenu nieopodal Jeziora Stężyckiego na wysokości 165 m n.p.m. i przepływa przez kompleks jezior zwanych „Kółkiem Raduńskim” Pojezierza Kaszubskiego. Radunia ma cechy rzeki o charakterze podgórskim, w Przełomie Babidolskim. Do Motławy uchodzi na Żuławach Gdańskich w okolicy miejscowości Krępiec (pod Gdańskiem). Na Raduni w latach 1910-1937 zbudowano osiem elektrowni wodnych o łącznej mocy 14 MW. Elektrownie te, czynne do dnia dzisiejszego, są cennymi zabytkami przedwojennej architektury przemysłowej, udostępnianymi do zwiedzania. Wnętrza siłowni w dużej mierze zachowały oryginalne wyposażenie. Jeziora Kółka Raduńskiego przez które przepływa Radunia nadają się do uprawiania turystyki kajakowej. Powstał w 2009 r. Kajakowy Szlak Elektrowni Wodnych Raduni – na odcinku między Straszynem a Pruszczem Gdańskim. Pomiędzy miejscowością Kiełpino a elektrownią Rutki rzeka płynie w malowniczym Przełomie Babidolskim, gdzie utworzono rezerwat Jar Rzeki Raduni. Od Pruszcza Gdańskiego część rzeki Raduni płynie przez Żuławy Gdańskie naturalnym korytem, druga część wód odprowadzana jest Kanałem Raduni, zbudowanym w latach 1348-1354 przez Krzyżaków. Rzeka Radunia przepływa przez 11 jezior i 27 miejscowości. Dzieci poznały mieszkające w niej zwierzęta i otoczenie samej rzeki. Dowiedziały się jak żyją bobry, że kopią głębokie jamy i zakładają gniazda w wałach przeciwpowodziowych rzek oraz kanałów. Bobrów należy szukać w miejscach, gdzie rosną olchy lub leszczyny. Zbierały informacje o łabędziach i zimorodkach, a także o ważkach, jętkach i nartnikach. Zbudowały elektrownię wodną i stworzyły Wielką Księgę Rzeki. Były to bardzo ciekawe zajęcia, z niecierpliwością czekamy na kolejne.

p1070357_small.jpg p1070358_small.jpg p1070364_small.jpg p1070376_small.jpg p1070385_small.jpg p1070387_small.jpg p1070392_small.jpg

Strona główna