W piątek 22.11.2019 r. uczniowie klasy IIIa i IV uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego pojechali Pomorską Koleją Metropolitarną na wycieczkę edukacyjną do Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach na premierę filmu pt. „Scynanié kani” (w ramach realizacji 3-godz. języka regionalnego - kaszubskiego

Celem zajęć edukacyjno - integracyjnych było:

• przybliżenie uczniom starodawnego zwyczaju ścinania kani

• pobudzenie wrażliwości na bogactwo kulturowe regionu

• wzbogacenie wiadomości o naszym regionie i jego historii

• poznanie najstarszych zwyczajów sobótkowych

• poznanie legendy o kani

• utrwalenie nazw ulic w Kartuzach z tłumaczeniem na język regionalny-kaszubski Majkòwsczégò, Rink, Parkòwô, Gduńskô, 3 Maja (Trzëcégò Maja), Dwòrcowô, Kòlejowô

• integracja uczniów podczas wspólnych wyjazdów

•kulturalne i bezpieczne zachowanie się w środkach komunikacji publicznej

Uczniowie swoją przygodę z wyjazdem do Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach rozpoczęli od wizyty w Pizzerii Nasze Mondo czyli małe Włochy w sercu Kaszub. Po spożyciu przepysznej pizzy udaliśmy się do Muzeum na premierę filmu “Scynanié kani”. Film opowiada o starodawnym zwyczaju ścinania kani, znanym na Kaszubach od wielu wieków, choć później nie kultywowanym. Kania to ptak drapieżny. W wierzeniach ludowych symbolizowała zło oraz nieurodzaj, dlatego aby zapobiec suszy, dokonywano obrzędowego ścięcia ptaka. W jednej z legend z dawnych czasów możemy się dowiedzieć o tym że, kaszubską ziemię dotknęła silna susza, powodując wyparowanie jezior i rzek. Stwórca litując nad umierającym z pragnienia ptactwem zalecił kopać studnie. Kiedy wszystkie ptaki zabrały się do pracy, jedna tylko kania w obawie o zabrudzenie nóg odmówiła pomocy. Za ten czyn spotkała ją zasłużona kara. Pod przykrywką oskarżania kukły - ptaka, na wierzch wychodzą bolączki czy grzechy mieszkańców danej miejscowości. Po filmie uczniowie udali się na wieczorny spacer uliczkami Kartuz. Ulicą Franciszka Tredera, Gdańską, Parkową, gen. Józefa Hallera, 3 Maja, Majkowskiego i Kościuszki oraz Dworcową. Uczniowie mogli podziwiać podświetlone kamienice, kościół przy kartuskim Rynku. W Parku im. 66. Pułku Kaszubskiej Piechoty przy poczcie uczniowie zobaczyli pomnik Józefa Piłsudskiego. Marszałek Piłsudski - przez współczesnych familiarnie nazywany „Dziadkiem” - to jedna z najważniejszych postaci w naszej historii. Człowiek, który nie tylko walnie przyczynił się do odzyskania niepodległości, ale i do ocalenia jej w chwili kryzysu. Nieopodal pomnika stoi Ławka niepodległości można na niej usiąść, posłuchać przemówienia marszałka Piłsudskiego, ale i naładować komórkę. Kolejny park na trasie naszego spaceru znany jest ze stojącego tam pomnika Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Rzeźba przedstawia Najświętszą Marię Pannę w koronie z Dzieciątkiem na lewym ramieniu, stojącą na kuli ziemskiej, zaś na postumencie widnieją napisy: Królowo Korony Polskiej módl się za nami oraz W hołdzie zasłużonym dla Kartuz. Mieszkańcy. R.P. 1995. Natomiast przy ul. Kolejowej w znajduje się pamiątkowy obelisk, który upamiętnia poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej kolejarzy węzła kartuskiego. Na kamiennym bloku tablica z napisem: W hołdzie kolejarzom kartuskim pomordowanym i poległym w walce z faszyzmem w latach 1939 - 1945. Pamiętamy i będziemy pamiętać o tych, którzy od nas odeszli zapalając znicze. Z ogromnym bagażem wrażeń trochę zmarznięci wróciliśmy do swoich domów.

_174921_small.jpg _175015_small.jpg _194051_small.jpg

Strona główna