Dnia 22.11.2018r. odbyło się w Przedszkolu w Dzierżążnie spotkanie z komendantem Straży Miejskiej w Kartuzach panem Krzysztofem Pawłowskim. Tematem warsztatów edukacyjnych było bezpieczeństwo dzieci- jak zachować się w kontakcie z osobą nieznajomą.

Celem spotkania było:

• zainteresowanie dzieci pracą ludzi dbających o nasze bezpieczeństwo,

• kształtowanie bezpiecznych nawyków i zachowań u dzieci,

• zapoznanie z rolą i funkcją Straży Miejskiej (strażnika miejskiego),

• nauka rozpoznawania i właściwego reagowania na sytuacje zagrożenia,

• wdrażanie do bezpiecznych zachowań w domu, w przedszkolu i na podwórku,

• poznanie najbliższej okolicy wokół domu i przedszkola (szkoły) oraz najbezpieczniejszej drogi do i z przedszkola (szkoły),

• uświadomienie dzieciom, kto może im pomóc w sytuacji zagrożenia,

• zapoznanie z podstawowymi numerami telefonów alarmowych.

Przedszkolaki utrwaliły i usystematyzowały swoje wiadomości dotyczące właściwego postępowania w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą, obcą. Dzieci dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wzywać Straż Miejską, jak ważna jest znajomość własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, czy zagubienia się mieć zaufanie do osób mundurowych. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności w zakresie znajomości numerów alarmowych: do Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, a dzięki spotkaniu wzbogaciły swoją wiedzę o znajomość kolejnego numeru do Straży Miejskiej, jakim jest 986.

Wszystkie dzieci uczestniczące w spotkaniu otrzymały od Straży Miejskiej odblaski. W podziękowaniu za atrakcyjne zajęcia i miłą atmosferę przedszkolaki wręczyły Strażnikowi Miejskiemu upominek.

dscf6075_small.jpg dscf6077_small.jpg dscf6078_small.jpg dscf6079_small.jpg dscf6081_small.jpg dscf6086_small.jpg dscf6092_small.jpg dscf6094_small.jpg

Strona główna