Dnia 28.01.2021 r. dzieci z naszej szkoły otrzymały nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy za udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Spis Rolny okiem malucha” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Gdańsku. Prace plastyczne wykonywały dzieci z Przedszkola w Dzierżążnie i ze świetlicy szkolnej dzieci młodszych - sześciolatków. Były to dzieci: Oskar Bladowski, Joanna Banasik, Mateusz Banasik, Antoni Bujek, Celina Cybulska, Karolina Danio, Maja Dudzik, Antoni Elgert, Zofia Formela, Kacper Fafiński, Jakub Fafiński, Zofia Gosz, Damian Gruba, Kamil Halman, Oskar Halman, Klara Hirsz, Oliwier Jaks, Lucjan Lewicki, Oliwia Lis, Zuzanna Okrój, Łukasz Osowski, Lilia Pionk, Bartłomiej Rzepka, Alicja Serkowska, Marianna Serkowska, Paweł Siebert, Flawia Stenzel, Liliana Szczęsna, Kinga Woszak, Agata Wesołowska.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w dowolnym formacie i w dowolnej technice. Z każdej placówkiudział w konkursie brały 4 prace plastyczne. Poprzez udział w konkursie rozwijano u dzieci umiejętności plastyczne oraz kreatywność, zachęcano dzieci do przedstawienia zdobytej wiedzy na temat rolnictwa, promowano i popularyzowano Powszechny Spis Rolny 2020 na terenie województwa pomorskiego. Dzięki tym zajęciom edukacyjnym dzieci lepiej poznały polską wieś, życie rolnika, zwierzęta wiejskie. Wiedzą, że statystyka zajmuje się zbieraniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem, udostępnianiem danych o rolnikach oraz, że dane osobowe są chronione.

Więcej można zobaczyć na stronach internetowych:

https://gdansk.stat.gov.pl/

https://spisrolny.gov.pl/materialy-edukacyjne

https://www.facebook.com/urzadstatystycznywgdansku/

Zachęcamy Rodziców do wykorzystania materiałów edukacyjnych dla dzieci. Na stronie internetowej Powszechnego Spisu Rolnego, w zakładce „Materiały edukacyjne”, znajdują się kolorowanki dla najmłodszych, gry dotyczące Spisu Rolnego oraz gry przybliżające wiedzę ze statystyki publicznej dla młodszych i starszych dzieci.

Wszystkim autorom prac plastycznych składamy serdeczne podziękowania i gratulacje!

_140547_small.jpg _140601_small.jpg _140923_small.jpg _095744_small.jpg _095955_small.jpg _102626_small.jpg _131522_small.jpg _131728_small.jpg
_141127_small.jpg _103317_small.jpg _103936_small.jpg _105508_small.jpg _113938_small.jpg _120358_small.jpg _095956_small.jpg img20210121_19475078_small.jpg

Strona główna