Dnia 11.06.2019r. nadesłano nagrody dla dzieci z koła języka kaszubskiego zespołu „Skòwrónczi” biorących udział w I Edycji Pomorskiego Konkursu na Teledysk Piosenki Kaszubskiej zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne w Szemudzie. Honorowy patronat nad konkursem objął Kurator Oświaty w Gdańsku, a merytoryczny Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Laureatami Konkursu na Teledysk Piosenki Kaszubskiej w kategorii 5 - 6 latków zostali

II MIEJSCE - Klaudia Bladowska, Beata Cybulska, Celina Cybulska, Antoni Elgert, Franciszek Elgert, Jacek Karczewski, Bartłomiej Rzepka.

Dzieci otrzymały Puchar dla zespołu „Skòwrónczi” i różne książki z bajkami.

Regulamin konkursu ogłoszono w ogólnopolskim miesięczniku „Bliżej przedszkola” dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz na stronie internetowej bliżej przedszkola.pl. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba było nagrać teledysk przedstawiający piosenkę regionu kaszubskiego. Konkurs skierowany był do grup przedszkolnych w kategoriach wiekowych 3,4 latki i 5,6 latki. W nadesłanych nagraniach teledysku oceniana była kreatywność w doborze formy wyrazu, ogólny wyraz artystyczny, dodatkowe elementy dekoracji.

Podczas przygotowania teledysku do wybranej przez nas piosenki kaszubskiej „Ògniôrz” autorstwa Lucyny Reiter-Szczygieł i Jerzego Stachurskiego budzono u dzieci zainteresowania tradycjami kaszubskimi, strojem regionalnym i gwarą, kształtowano tożsamość kulturową, wzmacniano poczucie zakorzenienia, kształtującego poczucie przynależności do określonego terytorium , miejsca, wspólnoty, kultury, wdrażano do nowych technologii, rozwijano kreatywność i wyobraźnię.

Teledysk do piosenki kaszubskiej naszego zespołu „Skòwrónczi” można zobaczyć na:

https://www.youtube.com/watch?v=XtcpaoHjZDY&feature=youtu.be

Więcej też informacji znajduje się na stronach internetowych: www.bliżej przedszkola.pl, www.przedszkole.szemud.pl

Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji teledysku panu Jackowi Karczewskiemu - kamerzyście, panu Bartłomiejowi Kalkowskiemu - naczelnikowi i panu Pawłowi Serkowskiemu - strażakowi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżążnie oraz Damianowi Miłoszowi - uczniowi klasy VIII A za grę na trąbce.

dsc_2078_small.jpg dsc_2084_small.jpg dsc_2109_small.jpg dsc_2119_small.jpg dsc_2124_small.jpg dscn8991_small.jpg img_1850_small.jpg
img_1852_small.jpg img_1854_small.jpg img_1858_small.jpg img20190605_22191277_small.jpg img20190605_22231253_small.jpg img20190605_22301248_small.jpg received_675293869569532_small.jpg

Strona główna