„Jest taki ogród zaczarowany, po którym chodzą śnieżne bałwany.

Duże bałwany, bałwanki małe, wszystkie ze śniegu i jak śnieg białe…”

Tadeusz Kubiak

Zimowa aura dała okazję do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych „Zimowe zabawy na śniegu” na boisku szkolnym. W zajęciach uczestniczyły dzieci z Przedszkola w Dzierżążnie i oddziału przedszkolnego sześciolatków.

Celem zabaw zimowych na śniegu dzieci przedszkolnych było:

• wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów,

• wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw na śniegu,

• zachęcanie do współdziałania w grupie i rozwijanie własnej ekspresji twórczej.

W czasie ferii na dworze zrobiła się piękna zima, napadało wszędzie dużo śniegu. Przedszkolaki skorzystały z zimowych atrakcji. Z wielkim zapałem i radością bawiły się na śniegu w różne zabawy zimowe. Dzieci lepiły, toczyły i turlały małe i duże kule śniegowe, rzucały się śnieżkami, lepiły bałwany, zamki, domki, igloo, wykonywały aniołki na śniegu, śmieszne ślady i własne eksperymenty, rysowały patykiem różne wzorki i literki. Zabawy na śniegu były okazją i inspiracją do rozwiązywania zimowych zagadek i rebusów, zabaw badawczych, rymowanek, układania historyjek obrazkowych, zabaw muzyczno -ruchowych i tańców do różnych piosenek, działań plastycznych różnymi technikami oraz wykorzystywania literatury dziecięcej o tematyce zimowej. Zabawy dzieci na śniegu były świetną i niepowtarzalną przygodą, dostarczyły dzieciom bardzo dużo radości, wrażeń i zadowolenia oraz pozytywnych emocji.

Zachęcamy Rodziców do zabaw dzieci z piosenkami na stronach internetowych:

https://www.youtube.com/watch?v=2UQcPaF-Wfo&t=19s - Ulepmy bałwana

https://www.youtube.com/watch?v=0U8mxOZrd4M - Bałwankowa rodzina

https://www.youtube.com/watch?v=8GSgd02YX50 - Przygody bałwanków

_110348_small.jpg _111033_small.jpg _111407_small.jpg img20210110wa0004_small.jpg img20210110wa0012_small.jpg
img20210110wa0015_small.jpg img20210110wa0030_small.jpg img20210110wa0038_small.jpg img20210110wa0040_small.jpg img20210110wa0051_small.jpg

Strona główna