W sobotę 30.11.2019 r. uczniowie klasy IV i VI uczęszczający na lekcje języka regionalnego - kaszubskiego udali się na wycieczkę edukacyjną do Zagrody Jana Styp i Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie w części Kaszub zwanej Gochami (w ramach realizacji 3-godz. języka) oraz udział w warsztatach artystyczno – etnograficznych

Celem zajęć edukacyjno - integracyjnych było:

• przybliżenie uczniom postaci Jana Styp-Rekowskiego

• pobudzenie wrażliwości na bogactwo kulturowe regionu

• wzbogacenie wiadomości o południowym regionie Kaszub i jego historii

• poznanie historii Szkoły Polskiej w Płotowie

• przybliżenie codziennego życia dawnych mieszkańców Kaszub

• aktywny udział w warsztatach: „Świeć gwiazdeczko świeć” i „Od owieczki do wełniaczka.”

• utrwalanie i bogacenie słownictwa w języku kaszubskim: swiéca, òzdobë, historëjô, wid, farwë, pòrénk, Płotowò, Wiôldżi Płotowò, Płotówkò, Bëtowò, Niezabëszewò, gardinë, tëlpón, kaszëbsczi wësziwk, janiółk, Roratë,

• integracja uczniów podczas wspólnych wyjazdów

• kulturalne i bezpieczne zachowanie się w środkach komunikacji publicznej

• kształtowanie sprawności ruchowych podczas zabawy w Kompleksie Basenowo – Rekreacyjnym Nimfa”

Tym razem w sobotni poranek uczniowie wyruszyli na kolejną wycieczkę, aby odwiedzić środkową część Kaszub - Płotowo i Bytów. Pierwszym punktem naszej wyprawy było Muzeum Zagroda Jana Styp-Rekowskiego położona nieopodal miejscowości Płotowo. Miejsce zostało założone w XVIII wieku na mocy rozporządzenia Fryderyka Wielkiego z 1752 roku. Osadźcami byli obcy koloniści. Nieistniejący dziś drewniany dworek szlacheckiej rodziny był ostoją polskości na ziemi bytowskiej, dzięki rodzinie Styp-Rekowskich Członkowie rodu swoją postawą i czynami skutecznie wspierali Kaszubów bytowskich w opieraniu się germanizacji. Po I wojnie światowej Płotowo pozostało poza granicami Polski. Dla Kaszubów, którzy trwali przy polskich tradycjach i języku polskim zaczęły się lata prześladowań. W 1929 r. otworzono w Płotowie pierwszą na obszarze powiatu bytowskiego polską szkołę, pomimo prześladowania niemieckiej administracji. Na potrzeby placówki szkolnej rodzina Styp-Rekowskich, bardzo zasłużona w walce o polskość Kaszub - przekazała prywatny budynek. Za swój patriotyzm podczas II wojny światowej zapłacili najwyższą cenę: Jan Styp-Rekowski i jego dwaj synowie zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych. Jan Styp-Rekowski nazywany był przez Niemców Polskim Królem.

Po ciekawej gawędzie pani Barbary Borzyszkowskiej na temat „1939r. na pograniczu bytowskim i o seniorze rodu Janie Styp-Rekowskim uczniowie w ramach warsztatu historycznego przygotowali plakaty mówiące o tym jakie zagrożenia niesie ze sobą wojna. Następnie mogli podziwiać wystawę „Druk cyfrowy zamiast nici – współczesne wykorzystanie wzorów kaszubskich”, poświęconą etnodizajnu. Ciekawostką były firanki z wzorami haftu kaszubskiego. Chwila przerwy i dalszy ciąg warsztatów edukacyjnych: samodzielne wykonanie wełniaczka z opowieścią o owcach i ich runie potrzebnym do zrobienia wełnianej laleczki. W warsztatach artystyczno – etnograficznych „Świeć gwiazdeczko świeć” uczestnicy poznali symbolikę ozdób choinkowych, w tym również znaczenie światła oraz samodzielnie przygotowali lampion w aranżacji etnodisajnu kaszubskiego z wykorzystaniem naturalnych dodatków. Kolejnym punktem wyjazdu było Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie. Emerytowana nauczycielka przybliżyła nam historię szkoły. Uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się jak ważna w procesie zachowania tożsamości jest szkoła i ojczysty język. W budynku znajdują się dokumenty z lat 1918 - 1945, z okresu walki Kaszubów o prawa narodowe, o polską kulturę, ojczystą mowę i szkołę. Kiedy ziemia bytowska była w granicach Niemiec tu w latach 1929 – 1932 działała, obok szkoły niemieckiej, polska szkoła. Najbardziej uczniów zainteresowała klasa lekcyjna i jej wyposażenie, które znacznie różni się od współczesnego. W swoich zbiorach Muzeum posiada informacje o działalności innych szkół w powiecie bytowskim. Świadectwa uczniów, podręczniki, zeszyty, dzienniki, fotografie i dokumenty rodzinne, np. rodziny Styp – Rekowskich, są fascynującym źródłem informacji o tamtych czasach. Wypisane na ścianach, Prawdy Polaków zostały uchwalone na kongresie Polaków w Niemczech, w 1938 roku.

Ostatnim etapem wyjazdu był pobyt w Kompleksie Basenowo – Rekreacyjnym Nimfa ze wspólną zabawą na zjeżdżalniach, jacuzzi czy basenie. Zatem bogatsi jesteśmy o kolejne wspomnienia z wyjazdów i doświadczenia z naszej kaszubskiej ziemi, która wprowadza w zachwyt i pozytywnie zaskakuje.Wyjazdy organizowane w ramach 3 godz. zajęć języka kaszubskiego pozwalają uczniom świetnie się bawić ale przy tym zdobywać wiedzę na temat naszej Małej Ojczyzny.

p1080077_small.jpg p1080079_small.jpg p1080080_small.jpg p1080082_small.jpg p1080085_small.jpg p1080087_small.jpg
p1080089_small.jpg p1080093_small.jpg p1080097_small.jpg p1080099_small.jpg p1080102_small.jpg p1080104_small.jpg
p1080107_small.jpg p1080108_small.jpg p1080116_small.jpg p1080120_small.jpg p1080121_small.jpg p1080128_small.jpg

Strona główna